Cesta k intranetu

Naše cesta k vytouženému cíli začíná velmi prostě, emailem, tj. elektronickou poštou. Pokud má vzniknout vnitřní síť, intranet, je třeba nějaký integrující prvek a řízení přístupu k datům. Tím spojujícím prvkem, který následně řídí přístup k informacím, je emailová adresa. Každý člověk, který vstupuje do vnitřní sítě, v ní má účet, který je identifikován pomocí emailové adresy, kterou spravuje systém. Znamená to, že každý uživatel dostane novou sokolskou poštovní schránku. V případě intranetu to však není schránka obyčejná. Je spojena s účtem, který uživateli přináší snadné a bezpečné spojení na všechny ostatní uživatele a širokou škálu šikovných nástrojů.

Jak získat účet v sokolské síti? Prvně je nutno zdůraznit, že intranet není určen všem členům, ale pouze činovníkům, cvičitelům a trenérům, kterým pomáhá realizovat činnost. Ti budou moci požádat o účet v brzké budoucnosti. V této chvíli spouštíme pilotní projekt, který bude zahrnovat vedení župy. Portál pro členy je zatím věcí budoucnosti, avšak již dnes existují dílčí části, které jsou otevřeny všem a o kterých budeme informovat.